košík
0,00 Eur | 0/0ks
 
NOVINKY - KNIHY
  • Obnoviť filter
  • Zoradiť podľa
  • Zobraziť
  • z
  • Riadkové zobrazenie
  • Zobrazenie v boxoch
Knihy Doplnkový tovar Liečenie
Pripravujeme (Knihy) Zľavy 30% a viac Výpredaj od 0,10 EUR

Niečo o nás


Eugeniku založil v roku 1991 Alexander Giertli. Pri jej vzniku stála myšlienka ponúknuť ľuďom na celom Slovensku prostredníctvom distribúcie aj priameho predaja kvalitnú literatúru z oblasti ezoteriky, spirituality, populárnej psychológie, osobného rastu a zdravia, ktorá sa u nás začala nadšene šíriť po zmene režimu (v r. 1989). Od roku 1994 sa Eugenika začala profilovať ako vydavateľstvo vlastných titulov s ambíciami uplatniť sa aj na českom trhu (preto väčšina našich kníh vychádza v českom jazyku). Väčšina našich kníh sú preklady zahraničných titulov, máme však aj zaujímavé diela slovenských a českých autorov.

Zámerom Eugeniky je sprostredkovávať ľuďom kvalitné informácie, myšlienky, metódy a možnosti, ktorých spoločným cieľom je rozširovanie vedomia, múdrosť, dobré vzťahy, naplnený a zdravý život. Veríme, že v tejto dobe je poctivá práca na svojom vlastnom raste a posun myslenia smerom k prevzatiu zodpovednosti za to, čo prežívame (založenom na myšlienke, že našu realitu formuje to, ako zmýšľame a ako sa cítime), to najlepšie a najzmysluplnejšie, čo sa dá robiť. Naším heslom je: Dobrá kniha môže zmeniť život!

Náš vydavateľský tím tvorí:
Zakladateľ, majiteľ a výkonný riaditeľ Alex Giertli, ktorého cieľom je prinášať pozitívnu motiváciu čo najširšiemu okruhu čitateľov formou cenovo dostupných kníh; jeho špecialitou sú ruskí autori. Šéfredaktorka a manažérka autorských práv Zuzana Šestáková, ktorá mnohé z našich titulov aj prekladá a rediguje.
Česká prekladateľská a redaktorská agentúra REDIGO v čele s Danielou Pilařovou, ktorá pre nás od r. 2000 pripravuje knihy vydávané v českom jazyku.
Viacero externých slovenských jazykových redaktorov a korektorov.
Grafik Miro Nemec, ktorý naše knihy zalamuje a tvorí ich obálky.

Prečo názov Eugenika?
Eugenika je pôvodne grécke slovo (eu = dobrý, genos = zrod), ktorého význam je „vznešeného pôvodu, ušľachtilej rasy, narodený do dobrých podmienok“. Neskôr vzniklo rovnomenné vedecké a sociologické hnutie zaoberajúce sa podporou „kvalitných génov“ a „šľachtením“ ľudskej populácie. Podobne ako hákový kríž (pôvodne hinduistická svastika), idea eugeniky bola zneužitá fašistickou filozofiou a aj neskôr, po 2. svetovej vojne, viedla k extrémnym názorom (napr. že plodenie detí invalidmi je zločin a podobne), a v miernejšej forme k snahám podporovať manželské zväzky vysoko inteligentných mužov a žien v presvedčení, že ich potomkovia budú tiež veľmi inteligentní a schopní. (Dnes vieme, že takto jednoducho to nefunguje – naopak, v posledných rokoch výrazne stúpa výskyt detí s autistickými poruchami, narodených rodičom s vysoko nadpriemerným IQ...)
O vývoji, ideológii a praktických aplikáciách eugenických hnutí (bolo ich totiž viac, v rôznych historických obdobiach a v rôznych krajinách) existuje množstvo informácií na internete.
My v našom vydavateľstve chápeme eugeniku ako rozvíjanie kvality človeka prostredníctvom vedomej práce na sebe, čiže ako duchovné, nie biologické „zušľachťovanie ľudskej rasy“.

  •  
  •