Knihy Doplnkový tovar Liečenie
Pripravujeme (Knihy) Zľavy 30% a viac Výpredaj od 0,10 EUR

(146756)

Rýchlokurz geniality

Novinka   Novinka  

Rýchlokurz geniality

42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet

Autor: Ódor Ľudovít
Jazyk: slovenský
Vydavateľ: N PRESS
Kategória: Odborná literatúra

ISBN: 978-80-8230-091-1
EAN: 9788082300911
Krajina pôvodu: Slovensko
Formát: Brož., 655 strán, 160 x 235
Rok vydania: 2022

Na sklade: 1ks
Pôvodná cena: 29.90 EUR
Naša cena: 27.51 EUR
Zľava: 8.00 %
Ušetríte: 2.39 EUR
Popis knihy:

„42 je mile´ cˇi´slo, ktore´ si mo^zˇete zobratˇ domov a predstavitˇ ho svojej rodine.“ Douglas Adams Na prahu dˇalsˇej technologickej revolu´cie, va´zˇnych na´sledkov klimaticky´ch zmien a vo vi´re svetovy´ch megatrendov, ako je starnutie popula´cie cˇi deglobaliza´cia, je u´plne jedno, cˇi niekto vie vymenovatˇ vsˇetky do^lezˇite´ priemyselne´ odvetvia Hondurasu. Svet sa uzˇ da´vno nekoncˇi´ na hranici nasˇej dediny a k jeho pochopeniu už nestačí rozlišovať podmet a prísudok. Nechcime su´tˇazˇitˇ s vyhlˇada´vacˇom Google ani s robotmi v pa´sovej vy´robe a su´stredˇme sa radsˇej na tie veci, kde vieme bytˇ maxima´lne uzˇitocˇni´. Lˇudstvo sta´rocˇie posu´vali dˇalej zvedavostˇ a nove´ mysˇlienky. Kniha Rýchlokurz geniality vás na viac ako 650 stranách prevedie tými najdôležitejšími trendmi súčasnosti aj budúcnosti. Nezľaknite sa! Aj kvantová mechanika, HDP, príjmové rozdiely, starnutie populácie, fungovanie počítačov či nekonečno sa dajú zrozumiteľne vysvetliť - pokiaľ máte vzdelanie, skúsenosti, nadhľad a humor ako autor knihy, ekonóm Ľudovít Ódor. Kniha je rozdelená do 42 kapitol a 9 okruhov: svetové megatrendy, fungovanie vesmíru, biologický svet, rozum a cit, ľudia a spoločnosť, technologická revolúcia, čísla a formy, fundovaný občan a spokojný život. Je doplnená množstvom ilustrácií a grafov, ktoré pomáhajú porozumieť aj zložitejším témam, ako sú fraktály či dilatácia času a tiež množstvom Shootyho karikatúr. Všetky kapitoly pritom spája presvedcˇenie, zˇe poctivy´ vedecky´ pri´stup je sta´le najlepsˇou cestou k porozumeniu sveta okolo na´s, že musi´me zostatˇ zvedavi´, ak chceme napredovatˇ a že netreba memorovatˇ telefo´nne zoznamy - poznatˇ treba niekolˇko klˇu´cˇovy´ch mysˇlienok a kriticky uvazˇovatˇ.Odporučiť priateľom: